Röster

Här kan du lyssna på ett litet urval av de många röster som finns att tillgå. 
Vilken är din favorit?

MAN

Man TE


Ladda ner
Länk

Man SC


Ladda ner
Länk

Man PS


Ladda ner
Länk

Man PN


Ladda ner
Länk

Man MB


Ladda ner
Länk

Man LK


Ladda ner
Länk

Man JL


Ladda ner
Länk

Man CN


Ladda ner
Länk

Man CD


Ladda ner
Länk

Man MS


Ladda ner
Länk

Man MH


Ladda ner
Länk

Man DV


Ladda ner
Länk

Man MG


Ladda ner
Länk

Man KS


Ladda ner
Länk

KVINNA

Kvinna LS


Ladda ner
Länk

Kvinna KN


Ladda ner
Länk

Kvinna ER


Ladda ner
Länk

Kvinna AP


Ladda ner
Länk

Kvinna MG


Ladda ner
Länk

Kvinna MH


Ladda ner
Länk

Kvinna SD


Ladda ner
Länk

Kvinna CO


Ladda ner
Länk

Kvinna SH


Ladda ner
Länk

Kvinna ST


Ladda ner
Länk

Kvinna CJ


Ladda ner
Länk

Kvinna AH


Ladda ner
Länk

Kvinna LW


Ladda ner
Länk